Gasten

Algemene informatie

De vereniging ontwikkelt verschillende activiteiten voor haar leden en eventuele introducé(e)s.
Per jaar worden circa veertien toertochten georganiseerd. Deze worden op vrijwillige basis uitgezet door één van de leden volgens instructies van de toercommissie in de eigen bekende omgeving. De startplaats kan variëren van Groningen tot Limburg en brengt ons op unieke plekjes in Nederland. Ook proberen we om tenminste één keer per jaar een meerdaagse tocht in het buitenland te houden.
Leden kunnen zonder kosten meerijden met toertochten (wel dient de koffie en lunch afgerekend te worden).
Met het eigen verenigingsblad de ‘Op Weg Wijzer’ worden de leden 4x per jaar geïnformeerd over de activiteiten van de vereniging.
Natuurlijk moeten al die activiteiten worden bekostigd; een lid van vereniging betaalt daarom contributie. De jaarlijkse contributie voor het eerstvolgende verenigingsjaar wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering welke in de regel gehouden wordt op de eerste zaterdag in maart. De contributie bedraagt €17,50 per jaar per lid, en voor gezinsleden €7,50.