Christelijke Motorrijders Vereniging ‘Op Weg’

Opgericht in de huidige vorm op 8 februari 1997 als landelijke vereniging en bevestigd bij notariële akte op 4 juli 1997. De vereniging heeft de Bijbel als grondslag. Het doel is het bevorderen van de motortoersport onder christenen in Nederland. De vereniging wil zich richten naar de christelijke waarden en normen in al haar activiteiten en meewerken aan activiteiten die het christelijke leven in algemene zin bevorderen. Toertochten worden daarom niet op zondag georganiseerd. De vereniging bestaat momenteel uit circa 300 leden.

Oprichting en historie

De vereniging is opgericht tijdens een vergadering in de Rehobothkerk te Ermelo op zaterdag 8 februari 1997. In 1996 nam Geert Willem Idema het initiatief via het Reformatorisch Dagblad (RD) en het Nederlands Dagblad (ND) christelijke motorrijders op te roepen om samen een vereniging op te richten. Door de redactie van het RD werd Geert Willem geïnformeerd dat de broers Cris en Frank Kaai ook al bezig waren met een soortgelijk initiatief. Geert Willem plus Cris en Frank kwamen tot de conclusie dezelfde doelen na te streven en besloten samen een oprichtingsvergadering samen te roepen. Ze gingen samen aan de slag om concept Statuten, Huishoudelijk Reglement en Toerreglement op te stellen.

Alle motorrijders die gereageerd hadden op de oproepen in het RD en ND werden uitgenodigd voor een oprichtingsvergadering met broodmaaltijd in de Rehobothkerk te Ermelo. Vijfenvijftig motorrijders uit heel Nederland kwamen naar Ermelo. Daar is besloten de Christelijke Motorrijders Vereniging “CMV Op Weg” op te richten. Tijdens de oprichtingsvergadering werd een ad hoc bestuur benoemd voor een periode van een jaar en de taken werden onderling verdeeld. De oprichting van de Christelijke Motorrijders Vereniging ‘Op Weg’ is op 4 juli 1997 bij notariële akte bekrachtigd in Ermelo.

Huidige situatie

De vereniging is gegroeid naar circa 300 leden. Een fijne club, waar men op christelijke normen en waarden is aan te spreken. Waar de leden zich vrienden voelen. Lief en leed wordt gedeeld, fijne gesprekken over zeer uiteenlopende onderwerpen worden gevoerd. En natuurlijk worden er veel prachtige toertochten gereden door heel Nederland. En jaarlijks een meerdaagse buitenlandtocht in Eifel of Sauerland.