U bent hier: CMV Op Weg » Privacyverklaring CMV ‘Op Weg’

Privacyverklaring CMV ‘Op Weg’

Persoonsgegevens die wij verwerken

CMV ‘Op Weg’ verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je meedoet met activiteiten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rijbewijsnummer
 • IBAN nummer
 • Kenteken

Wij verwerken geen zgn. ‘bijzondere of gevoelige’ persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

CMV ‘Op Weg’ verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • het organiseren van activiteiten binnen de vereniging, in de meest brede zin van het woord. In de praktijk gaat het veelal om het organiseren van toertochten, een jaarlijkse algemene ledenvergadering en een jaarlijkse buitenlandtocht. En natuurlijk het innen van de jaarlijkse contributie.

Hoe lang we gegevens bewaren

CMV ‘Op Weg’ zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is maximaal 7 volledige kalenderjaren na het beëindigen van het lidmaatschap.

Delen met anderen

CMV ‘Op Weg’ deelt jouw persoonsgegevens binnen de ledenkring van de vereniging, bijvoorbeeld op de website (denk aan de ledenlijst, toerverslagen en fotoverslagen en de toerkalender). Bij ledenkring kun je ook denken aan vrijwilligers, die direct aan leden verbonden zijn en die betrokken zijn bij de organisatie van een activiteit. CMV ‘Op Weg’ deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is. Je kunt hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:

 • De provider van de website (View on IT*);
 • De provider van de mailmodule;
 • Hulpdiensten na een ongeval, waarbij jij betrokken bent;
 • Uitbaters van hotels en dergelijke, in verband met verblijf tijdens de buitenlandtocht;
 • Overheid en toezichthouders, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken.

* Met View on IT is een verwerkersovereenkomst aangegaan.

CMV ‘Op Weg’ deelt geen persoonsgegevens met sponsoren zonder jouw toestemming.

Cookies

Van bezoekers die op de website inloggen, wordt op zijn/haar apparaat een cookie geplaatst waarin wordt aangegeven dat deze persoon is aangemeld. Deze cookie verloopt in verband met veiligheid binnen een dag.

Tourverslagen en fotoverslagen

Op de website van CMV ‘Op Weg’ worden toerverslagen en fotoverslagen geplaatst, die door leden zijn gemaakt. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens zichtbaar zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris via info@cmv-opweg.nl. CMV ‘Op Weg’ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

CMV ‘Op Weg’ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de voorzitter voorzitter@cmv-opweg.nl.

Publicatie

Deze privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website van CMV ‘Op Weg’.

Opgesteld en goedgekeurd november 2019