Welkom op de site van: 

 

Christelijke Motorrijders Vereniging Op Weg 

 

Opgericht in de huidige vorm op 8 februari 1997 als landelijke vereniging en bevestigd bij notariële akte op 4 juli 1997.

De vereniging heeft de Bijbel als grondslag.

Het doel is het bevorderen van de motor- toersport onder christenen in Nederland.

 

De vereniging wil zich richten naar de christelijke waarden en normen in al haar activiteiten en meewerken aan activiteiten die het christelijke leven in algemene zin bevorderen.

Toertochten worden daarom niet op zondag georganiseerd. 

De vereniging bestaat momenteel uit circa 300 leden